CONTRAINDICATIES

Aandachtspunten voor het trainen met Miha Bodytec:

Een EMS training met de Miha Bodytec werkt met een impuls intensiteit binnen het micro-Ampere (mA) bereik. Deze intensiteit is volledig veilig voor het menselijk lichaam. Miha Bodytec wordt door tienduizenden mensen wereldwijd gebruikt. Toch is het belangrijk dat u, net als bij iedere andere trainingsvorm, bewust omgaat met de effecten die trainen op het menselijk lichaam hebben . Onderstaande geeft een richtlijn voor veilig trainen . Overleg bij restricties of twijfel aangaande lichamelijke belasting te allen tijde met uw Bodytec personal trainer.

Personen met de onderstaande indicaties raden wij aan om, voordat er gebruik wordt gemaakt van Miha Bodytec, de behandelende arts of specialist om toestemming te vragen:

 • Tumoren
 • Tuberculose
 • Vaataandoeningen
 • Bloedingen, aanleg tot bloedingen (hemophilia)
 • Neurologische aandoeningen
 • Huid intolerantie
 • Diabetes mellitus
 • Epilepsie
 • Rug hernia of liesbreuk

Indien u zich herkent in onderstaande situatie(s) dan raden wij af te trainen met Miha Bodytec:

 • Zwangerschap
 • Dragen van een pacemaker
 • Ontstekingen (bacterieel of viraal)

Overbelasting

Herstel is minstens zo belangrijk als training. Vermijd daarom overbelasting. Miha Bodytec is een intensie ve trainingsvorm en dient als zodanig ingepast te worden in een (bestaand) trainingsschema. Wij raden in ieder gev al het volgende aan :

 • Train niet met Miha Bodytec wanneer er gisteren en/of vandaag getraind is met maximale of een grote fysieke belasting .
 • Wij raden af om de dag na Miha Bodytec training de getrainde spi ergroepen nogmaals (intensief) fysiek te belasten .