PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Amforca-Sports, Health and Lifestyle B.V. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website en de registratie en boekingssystemen. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Over Amforca-Sports, Health and Lifestyle B.V.

De websites "www.amforca.com", "www.amforcakidsclub.com", "www.bodytecclub.eu", "www.swedishposture.eu" en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden je ter beschikking gesteld door Amforca-Sports, Health and Lifestyle B.V. (hierna: Amforca), statutair gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51956330.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

Sportkampen, after school activities, Bodytec Club, Fitness Club, groepslessen(classes)

Om in te schrijven voor een les of cursus mbt. de Fitness Club en de kids activities wordt geen account aangemaakt. De gegevens worden eenmalig verstrekt en geregistreerd in een reserveringssysteem van Amforca, o.a. met behulp van externe providers zoals formdesk.nl of onlineafspraken.nl. Tijdens het aanvragen van een les, cursus, activiteiten, kampen, wordt je gevraagd bepaalde gegevens in te vullen. Het gaat om je gegevens zoals je naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum en voor de kinder activiteiten naam, geboortedatum, T-shirt maat, school, additionele informatie zoals allergiëen, gebruik van medicatie etc. van het kind.

Bij de registratie voor sportkampen en after school activities bij Amforca kun je je gegevens eenmalig verstrekken. Wij werken voor ons online reserveringssysteem samen met formdesk.nl, waar we een verwerkingscontract mee hebben. Deze gegevens blijven uiterlijk bewaard 14 maanden na 31 december van het jaar waarin de Persoonsgegevens zijn verstrekt.

Bij het inschrijven voor de Bodytec Club wordt een account aangemaakt via de server en de online software van onlineafspraken.nl.

Je bent verplicht bij alle inschrijvingen alle informatievelden met een asterix (*) in te vullen.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Amforca verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je in te kunnen schrijven voor de juiste activiteit, les of overige dienst
 • om met jou te kunnen communiceren,
 • indien je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, het verzenden van de nieuwsbrief van Amforca

Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Om (jouw) persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking neemt Amforca passende technische en organisatorische maatregelen. Je contactgegevens zijn niet zichtbaar voor andere (aangemelde) personen, derde personen en niet vindbaar voor zoekmachines.

Mag je als minderjarigen een profiel aanmaken?

Wanneer je nog geen zestien jaar oud bent, dien je, vóórdat je een account aanmaakt, hiervoor toestemming te hebben van je ouders of voogd. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je tenminste zestien oud bent of toestemming van je ouders of voogd hebt om gegevens te registreren via een van onze sites of registratie links.

Hoe kan je jouw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen?

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan je je via de website aanmelden, en via de nieuwsbrief afmelden. In het uiterste geval kan je ook je profiel en bijbehorende persoonsgegevens laten verwijderen (indien van toepassing). Je kan een e-mail sturen naar info@amforca.com met het verzoek tot verwijdering.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven?

Zonder jouw toestemming zal Amforca nooit jouw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe zit het met marketing?

De persoonsgegevens die Amforca in het kader van de dienstverlening verkrijgt, kunnen worden gebruikt om belangrijke informatie inzake openstelling of andere belemmeringen die de doorgang van de te leveren dienst beperken, te communiceren.
Verder zal Amforca alleen na het inschrijven voor de nieuwsbrief, bij b.v. wijzigingen of updates een nieuwsbrief versturen. Deze kan je elk moment opzeggen.

Dit kan via de 'unsubscribe' button onderaan van een nieuwsbrief of via mail aan info@amforca.com.

Kan de Privacy Statement worden gewijzigd?

Deze Privacy Statement kan in de toekomst worden gewijzigd. Indien de Privacy Statement is bijgewerkt zal je dat op deze pagina kunnen lezen. Het is dus verstandig deze pagina in de gaten te houden.

Cookies

Op onze websites kan van cookies gebruik gemaakt worden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van onze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

Op het moment dat je verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Mailchimp

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers, opdrachtnemers en stagiaires


Persoonsgegevens van medewerkers, opdrachtnemers en stagiaires worden door Amforca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Amforca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens
 • VOG

Uw persoonsgegevens worden door Amforca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wat te doen bij twijfel?

Als je op basis van bovenstaande niet zeker weet of er sprake is van een beveiligingsincident, stel je jezelf in ieder geval alvast de volgende vragen als hulpmiddel:


- Is er een technisch of fysiek beveiligingsprobleem?


- Gaat het probleem over de beveiliging van persoonsgegevens?

Ook IP-adressen, telefoonnummers of identificerende gegevens, bijvoorbeeld van hardware, kunnen hieronder vallen.


- Gaat het om gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens?


- Zijn er grote hoeveelheden persoonsgegevens onbedoeld toegankelijk geworden voor derden?


- Worden de persoonsgegevens beheerd door een leverancier?

Ook wanneer je twijfelt, neem het zekere voor het onzekere en neem altijd contact op met de Amforca-Sports, Health and Lifestyle B.V.

Waar meld je het beveiligingsincident?

Als je een beveiligingsincident hebt ontdekt, neem je direct contact op met Amforca via 070-22 10 664 en vraag naar onze CEO, Ralf Forster. Of stuur een mail aan info@amforca.com en geef in je e-mail in ieder geval antwoord op de onderstaande vragen. Deze vragen zijn gelijk aan de informatie die aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden verstrekt.

1. Geef een samenvatting van het beveiligingslek / beveiligingsincident / datalek: wat is er gebeurd?

Vermeld hier ook de naam van het betrokken systeem.


2. Welke typen persoonsgegevens zijn betrokken bij het beveiligingsincident?

Zoals, maar niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, IP-nummer, foto's en ieder ander tot eenpersoon te herleiden gegeven.

3. Van hoeveel personen zijn de persoonsgegevens betrokken bij het beveiligingsincident?

Geef a.u.b. een minimum en maximum aantal personen.

4. Omschrijving groep personen om wiens gegevens het gaat.

5. Zijn de contactgegevens van de betrokken personen bekend?

Het kan zijn dat betrokkenen geïnformeerd moeten worden over het datalek, kunnen we deze personenin dat geval bereiken?

6. Wat is de oorzaak (root cause) van het beveiligingsincident?

Heeft u een idee hoe het beveiligingsincident heeft kunnen ontstaan?

7. Op welke datum of in welke periode heeft het beveiligingsincident plaats kunnen vinden?

Geef dit a.u.b. zo specifiek mogelijk aan.

Toch nog vragen?

Zijn er na het lezen van de Privacy Statement toch nog vragen over de verwerking van (jouw) persoonsgegevens Amforca, mail je vraag dan aan: info@amforca.com